Hvordan lave personaer?

Arbejdet med at lave personaer består af 3 elementer. De er vist i modellen herunder.

Tre elementer indgår i arbejdet med at lave personaer

Data er det vidensgrundlag, som personaerne bygger på. Det skal være tilstrækkeligt, og data skal være af den rette type.

Analysen af data skal give grundlag for at identificere et begrænset antal klart adskilte personaer i datamaterialet.

Produktet omhandler både beskrivelsen af personaerne, den organisatoriske forankring af personaerne og implementeringen af dem i det daglige arbejde.

De 3 elementer er forbundne. Det betyder, at

  • ingen af elementerne kan undværes, hvis personaerne skal være valide, troværdige og stå skarpt, og hvis de skal blive brugt.
  • hvis I går på kompromis med kvaliteten af ét eller flere elementer, påvirker det hele resultatet.

Læs mere om, hvordan I kommer i gang med at lave personaer, kommer videre med jeres personaer og får dem brugt.