Kom i gang

Vi går ikke i gang, før vi har afklaret, om personaer nu også er det, jeres organisation har brug for.

Hvis personaer er det rette valg, er første skridt at finde frem til data, som personaerne skal bygge på.

Data er ét af de tre elementer, som indgår i arbejdet med at lave personaer. Læs mere om de tre elementer på siden Hvordan lave personaer?

Data er ét af de elementer, der indgår i arbejdet med at lave personaer

Jeg hjælper med at afdække, hvilke data I allerede har, og hvilke data I mangler. Sammen lægger vi en plan for, hvordan vi kan fremskaffe den manglende data. Det kunne fx være ved at bruge metoder som

  • individuelle interviews
  • fokusgrupper
  • desk research
  • mobiletnografi
  • go alongs.

Jeg kan træne jer i at bruge metoderne til at skaffe viden om jeres målgruppe, eller jeg kan lave arbejdet for jer.

Når data er klar, er I parat til at komme videre med jeres personaer.