Kom videre

I har været i gang med at lave personaer. På den ene eller den anden måde. Men nu er I gået i stå. Jeg hjælper jer videre.

Jeg holder det arbejde, I har lavet, op imod de tre grundlæggende elementer, der indgår i arbejdet med at lave personaer:

Tre elementer indgår i arbejdet med at lave personaer

 

  • Data: Er datagrundlaget for personaerne tilstrækkeligt, og er data af den rette type?
  • Analyse: Hvordan har I grebet analysen af data an, og hvor langt er I kommet? Hjælper analysen jer med at identificere et begrænset antal personaer?
  • Produkt: Hvilke tanker har I gjort jer om formidling af personaerne? Hvordan vil I sikre jer accept af og opbakning til personaerne i jeres organisation, og hvordan vil I skabe grundlag for, at personaerne bliver brugt i det daglige arbejde?

I dialog med jer lægger jeg en plan for, hvordan I kan komme videre med jeres personaer.

Jeg instruerer jer i, hvordan I selv kan udføre planen, eller jeg gør arbejdet for jer.

Efter at personaerne er blevet fremstillet, kan jeg også rådgive om, hvordan I kan sikre, at de bliver brugt.