Hvorfor lave personaer?

Den korte version er, at personaer gør jer klogere på jeres målgruppe.

Personaerne bygger på viden om, hvordan verden ser ud fra jeres målgruppes perspektiv. De udvider jeres forståelse for målgruppen. De mindsker sandsynligheden for at I forveksler jer selv med målgruppen.

Den lange version er, at personaer gør det muligt for jer at

  1. målrette budskaber, produkter og services til forskellige segmenter.
  2. engagere medarbejdere i jeres borgere, kunder eller brugere og deres behov.
  3. formidle kompleks viden om en eller flere grupper af mennesker på en klar og levende måde.

#1: Målret med personaer

Målgrupper er sjældent fuldstændig ensartede. Men hvilke interne forskelle skal I lægge vægt på, når I henvender jer til din målgruppe, og hvilke kan I se bort fra?

Det giver personametoden et svar på ved at udpege markante brudflader i målgruppen. Det er de brudflader, personaerne bygges op omkring, og dermed får målgruppen form og struktur.

Personaerne viser, hvilke forskelle inden for målgruppen I skal tage hensyn til, når I kommunikerer med målgruppen, skaber produkter og designer services til den.

#2: Engagér med personaer

Personametoden fremstiller segmenter inden for jeres målgruppe med navne, ansigter, personligheder og historier.

Kombinationen af navne, personlighedstræk og baggrundshistorier får personaerne til at fremstå meget mere levende i jeres medarbejderes bevidsthed end fx en række søjlediagrammer med informationer om målgruppen.

Det er meget lettere (og sjovere) at forholde sig til behovene hos Jeanette på 38 eller Arne på 62 end til oplysninger i et Excelark.

Hvis medarbejderne deltager i arbejdet med at lave personaer, får de en endnu dybere forståelse for målgruppen og dens behov.

#3: Formidl kompleks viden med personaer

Personaer præsenterer jeres målgruppe på en klar og levende måde.

  • Detaljer bliver lettere at huske, fordi de er sat ind i en meningsfuld sammenhæng – nemlig den enkelte persona.
  • Kompleks viden om målgruppen bliver gjort lettilgængelig og samlet i små “pakker”, som er nemme at formidle videre.

Begge dele øger sandsynligheden for at I får brugt jeres målgruppeviden.

Personaer er velegnede til at skabe en fælles forståelse af brugerne i en organisation eller i en projektgruppe. Det er et godt udgangspunkt for et samarbejde, hvor det er en prioritet at indtænke brugernes behov og adfærd i en kommende løsning.